Svenska / Suomeksi

Övriga tjänster

Vi kan även nu erbjuda förmånlig lagerservice. Lagerutrymmena finns i anslutning till vår servicehall och kontor i Terjärv. Vi åtar oss både lagerhållning och distribution. Lagret är på ca 1200 m2 ( 42 m x 28 m) med en innerhöjd på ca 5,5 m (volym 6500 m3). Servicen är främst planerad för nejdens företag, både för inkommande och utgående gods. Lagerutymmena har ej uppvärmning och lämpar sej således ej för special tempererat gods.

Lagret är på ca 1200 m2 ( 42 m x 28 m).

Innerhöjd på ca 5,5 m med en volym på 6500m3.