Svenska / Suomeksi

Fordonspark

Vi har en modern och flexibel fordonspark som klarar av de flesta transportuppdrag inom landets gränser.
Vi satsar målmedvetet på nya fordon för säkerhet och miljö och med hjälp av den moderna fordonsparken kan man trygga en hög transportkvalitet och pålitliga leveranser.
Vi har bil och släp kombinationer som är anpassade för idag rådande längdbestämmelser. En del av fordonsparken är specialbyggd för att uppfylla våra uppdragsgivares olika önskemål. De flesta fordonen är också utrustade med öppningsbara sidor och tak för att lättare kunna lasta och lossa våra fordon och på det viset göra det enkelt för kunden. Vi har också mindre fordon för snabba transporter.